Digitizacija, digitalizacija in digitalna transformacija

28 februarja, 2019

»Svet se spreminja zelo hitro. Veliki ne bodo več premagovali majhnih. Hitri bodo premagovali počasne.« (Rupert Murdoch).
Proces, ki zajema zgornje besede, lahko preprosto poimenujemo digitalizacija, čeprav pri konceptu digitalizacije ni nič preprostega. V kolikor želimo zares razumeti, kaj proces digitalizacije prinaša, kakšne spremembe povzroča ter na kakšen način spreminja delovanje družbe, moramo naprej razumeti konceptualne razlike v različnih pomenih omenjenega procesa.

Digitizacija in digitalizacija
Prvi pomen se namreč nanaša na digitizacijo (ang. digitization), ki označuje pretvorbo analognih tokov informacij v digitalne bite.  Več

Avtor

IPM Digital

IPM Digital

IPM Digital je del skupine IPM Group. IPM group je skupina poslovnih subjektov, ki delujejo na področju raziskovanja, svetovanja, izobraževanja, medijev, digitalizacije in pametnih skupnosti. IPM group na enem mestu združuje eksperte iz opredeljenih področij, ki povezujejo kliente iz zasebnega in javnega sektorja ter nudijo celostne in inovativne poslovne rešitve.