Izziv prihajajočega desetletja: »deepfake« tehnologija

12 decembra, 2019

»Potrebnih bo samo nekaj velikih prevar, ki bodo resnično prepričale javnost, da nič ni resnično« (Aviv Ovadya).

Tehnološki napredek povzroča velike premike v družbi, ki se jih (pre)pogosto niti ne zavedamo. Ne odzivamo se preventivno, temveč reakcijsko, kar potrjuje tudi primer t.i. lažnih novic (ang. fake news) in nedaven pojav tehnologije »deepfake«, za katero smiselnega slovenskega prevoda še ni. Več