Poziv podjetjem za inovativne rešitve za zdravstveno ali socialno rešitev oskrbe starejših na domu

10 novembra, 2020

Inštitut za digitalizacijo IPM Digital skupaj z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske (BSC Kranj) izvaja Interreg projekt HoCare 2.0, katerega namen je s soustvarjanjem zagotoviti oskrbo na domu, prilagojeno prejemniku. Tako bi lahko starejši ostali v svojih domovih, živeli samostojno in normalno življenje ter se dostojanstveno starali.

Do leta 2060 bo vsak tretji Evropejec starejši od 65 let, kar uvršča srebrno ekonomijo v eno od najhitreje rastočih gospodarskih področij. Ker mnoge rešitve za starejše, ki temeljijo na digitalni osnovi med prejemniki oskrbe niso dobro sprejete, je vse večja potreba po vključevanju starejših v sam postopek snovanja izdelkov.

V okviru projekta HoCare 2.0 zato izvajamo pilotni ukrep, kjer je glavni cilj razvoj in zagotavljanje inovativnih rešitev za socialno in zdravstveno oskrbo na domu s pomočjo soustvarjanja, ki vključuje starejše prejemnike oskrbe (končne uporabnike) in njihove družinske člane. Zato vabimo mikro, mala in srednja podjetja iz Slovenije, ki imajo idejo o inovativni rešitvi za zdravstveno ali socialno rešitev oskrbe na domu, da nam jo predstavijo.

Več informacij lahko najdete v priloženi priponki.