Poziv podjetjem za inovativne rešitve za zdravstveno ali socialno rešitev oskrbe starejših na domu

10 novembra, 2020

Inštitut za digitalizacijo IPM Digital skupaj z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske (BSC Kranj) izvaja Interreg projekt HoCare 2.0, katerega namen je s soustvarjanjem zagotoviti oskrbo na domu, prilagojeno prejemniku. Tako bi lahko starejši ostali v svojih domovih, živeli samostojno in normalno življenje ter se dostojanstveno starali.

Do leta 2060 bo vsak tretji Evropejec starejši od 65 let, kar uvršča srebrno ekonomijo v eno od najhitreje rastočih gospodarskih področij. Ker mnoge rešitve za starejše, ki temeljijo na digitalni osnovi med prejemniki oskrbe niso dobro sprejete, je vse večja potreba po vključevanju starejših v sam postopek snovanja izdelkov.

V okviru projekta HoCare 2.0 zato izvajamo pilotni ukrep, kjer je glavni cilj razvoj in zagotavljanje inovativnih rešitev za socialno in zdravstveno oskrbo na domu s pomočjo soustvarjanja, ki vključuje starejše prejemnike oskrbe (končne uporabnike) in njihove družinske člane. Zato vabimo mikro, mala in srednja podjetja iz Slovenije, ki imajo idejo o inovativni rešitvi za zdravstveno ali socialno rešitev oskrbe na domu, da nam jo predstavijo.

Več informacij lahko najdete v priloženi priponki.

Avtor

IPM Digital

IPM Digital

IPM Digital je del skupine IPM Group. IPM group je skupina poslovnih subjektov, ki delujejo na področju raziskovanja, svetovanja, izobraževanja, medijev, digitalizacije in pametnih skupnosti. IPM group na enem mestu združuje eksperte iz opredeljenih področij, ki povezujejo kliente iz zasebnega in javnega sektorja ter nudijo celostne in inovativne poslovne rešitve.