Razpis za delovno mesto (KONČANO)

23 marca, 2022

Delovno mesto: strokovni sodelavec/pripravnik

Opis delodajalca:
IPM Digital, Inštitut za digitalizacijo,
je zavod, namenjen proučevanju fenomena digitalizacije in njenega obravnavanja kot družbenega izziva. Digitalizacijo razumemo kot razvojni izziv in posledično nuja sodobnega sveta. Naše delovanje temelji na raziskovanju, proučevanju, izobraževanju in aplikativnem delovanju na področju digitalizacije ter z njo povezanih konceptov, z namenom ustvarjanja vsebine, ki omogoča razvoj inovativnih informacijsko-komunikacijskih rešitev za družbene izzive na podlagi integracije različnih interdisciplinarnih znanosti.

Opis delovnega mesta:
Delovno mesto strokovnega sodelavca/pripravnika na IPM Digital je fleksibilno in posameznici/posamezniku omogoča, da si z izjemo rednih delovnih aktivnosti sam določa čas dela. Delo se lahko opravlja na oddaljen način, saj se večina delovnih procesov izvaja s pomočjo spletnih digitalnih orodij. Pri izvajanju delovnih nalog je skozi celoten proces na voljo ustrezna podpora, ki omogoča učinkovito in kvalitetno doseganje ciljev.

Glavne delovne naloge:
Delovno mesto predvideva celostno vodenje in pomoč pri projektih in sicer v kontekstu:

 • priprave strokovnih vsebin v okviru projekta;
 • proaktivnega reševanja vseh odstopanj v okviru projekta;
 • komunikacije s projektnimi partnerji;
 • koordinacije aktivnosti v okviru projekta;
 • udeležbe na sestankih ali njihova organizacija v okviru projektnih aktivnosti;
 • skrbi za časovnico projekta;
 • izvedbe aktivnosti v okviru projekta;
 • drugih nalog v okviru projekta.

Pričakujemo:
Cilj delovanja IPM Digital je dvigniti računalniško pismenost državljanov, pospešiti razvoj digitalnih kompetenc, izboljšati digitalno kulturo, pomagati organizacijam pri digitalni transformaciji delovanja ter poslovanja, povečati stopnjo digitalizacije javnih storitev in na splošno prispevati k razumevanju digitalizacije in njenih derivatov. Zato od kandidatov pričakujemo:

 • osnovno razumevanje digitalizacije in povezanih procesov ter konceptov
 • osnovno poznavanje digitalnih tehnologij
 • izkušnje s pripravo gradiv, analiz, študij
 • izkušnje na področju projektnega dela
 • pripravljenost se izobraževati in strokovno izpopolnjevati na področju digitalizacije
 • pripadnost ekipi, spoštovanje navodil nadrejenih ter vestno izpolnjevanje delovnih obveznosti

Nudimo:

 • delo v dinamičnem razvojnem timu z izjemnim pretokom znanja;
 • redno plačilo;
 • skrb za vzdušje v ekipi (team buildingi, skupni dogodki, itd.);
 • mentorja pri uvajanju v delo;
 • pridobivanje znanj iz ostalih povezanih področij in možnost strokovnega izpopolnjevanja;
 • priložnost za prehode med različnimi projekti;
 • dolgoročno sodelovanje z možnostjo napredovanja in redne zaposlitve;
 • sproščeno in urejeno delovno okolje.

Če ste se našli v opisu, nam svojo prijavo z življenjepisom na delovno mesto pošljite na info@ipm-digital.si (ZADEVA: Prijava na delovno mesto).

Avtor

IPM Digital

IPM Digital

IPM Digital je del skupine IPM Group. IPM group je skupina poslovnih subjektov, ki delujejo na področju raziskovanja, svetovanja, izobraževanja, medijev, digitalizacije in pametnih skupnosti. IPM group na enem mestu združuje eksperte iz opredeljenih področij, ki povezujejo kliente iz zasebnega in javnega sektorja ter nudijo celostne in inovativne poslovne rešitve.