Reportaža okrogle mize: 5G in kibernetska varnost

7 januarja, 2021

Peta generacija mobilnega omrežja (v nadaljevanju 5G omrežje) postaja vedno bolj vključena v naše vsakdanje življenje. 5G omrežje smo še pred enim letom povezovali z Južno Korejo, Japonsko, Kitajsko itn., danes pa je na nek način omrežje prisotno že tudi v Sloveniji, kot primer lahko izpostavimo smučarske polete v Planici, ki so se odvijali prejšnji teden. Dogodek je zaradi bolezni COVID – 19 potekal brez gledalcev, možen je bil samo virtualni ogled, ker je to pomenilo veliko obremenitev omrežja, so organizatorji videli rešitev v tem, da so pri prenosu uporabili določene segmente 5G omrežja in publiki širom sveta omogočili ogled.

Dr. Muriel Medard oblikuje dve definicija 5G omrežja, formalna definicija pravi, da je 5G omrežje nova generacija omrežij, ki nasleduje prejšnje generacije (4G, 3G itn.). Neformalna definicija 5G omrežja pa pravi, da je 5G omrežje, tisto, ki bo omogočilo povezovanje med napravami in majhno zakasnitev (URRLC – ultra zanesljivo omrežje, z majhno zakasnitvijo). Ko začnemo govoriti o 5G omrežju je ključno, da poznamo njene lastnosti, saj iz tega izhajajo varnostne grožnje in priložnosti. Za zmanjšanje zakasnitve bo potreben krajši časovni interval na radijskem vmesniku, kar se bo doseglo preko povečanja pasovne širine, za povečanje pasovne širine pa je pomembno povišanje frekvenčnih pasov – višja frekvenca. Višja frekvenco se da doseči s krajšanjem dolžine valov, krajša dolžina valov in višja frekvenca bo tako omogočila zmanjšanje zakasnitve na manj kot 1 ms, prav tako se bo na omrežje lahko priključilo veliko število naprav (povezave med napravami). Problem, ki bo nastal pa je, da zaradi krajšanja dolžine valov, omrežje ne bo imel dolgega dometa (5G omrežje bo delovalo v bližini oddajnika, v širši okolici pa ne), vzpostavitelji omrežja predvidevajo, da se bo ta problem dalo rešiti z večjo količino vmesnikov, ki bodo poskrbeli za daljši domet. Povečana količina vmesnikov sproži debate o sami infrastrukturni vzpostavitvi omrežja, dr. Medard ugotavlja, da so infrastrukturne spremembe odvisne predvsem od operaterjev, ki bodo novo generacijo mobilnega omrežja vzpostavljali, na njih je kako bodo omogočila, da bo omrežje normalno delovalo.

Vsak posameznik kot tudi celotna družba si bomo morali zastaviti vprašanje, kaj si sploh želimo od nove generacije omrežja Click To Tweet

Kot že omenjeno, novosti, ki jih bo omogočilo 5G omrežje so odvisne od lastnosti novega omrežja, ki sem jih že zgoraj opisal. Na tej točki se pojavi vprašanje kako bo 5G omrežje drugačno od obstoječih (4G) omrežij? Pretok informacij oz. podatkov bo pri 5G omrežju potekal isto kot pri 4G omrežju, temeljna razlika je v tem, da bo prenos mnogokrat hitrejši in tudi količina prenesenih podatkov oz. informacij bo bistveno večja. To bo omogočilo povezavo med napravami (IoT), npr. posameznik bo prišel iz službe, ob tem bo avtomobil komuniciral z garažnimi vrati, da se bodo odprle ob prihodu domov, prav tako se bo prižgala klima na ustrezno temperaturo, odklenile se bodo vhodne vrate in prižgala se bo mikrovalovna pečica (vse te naprave bodo komunicirale direktno, brez vmesnega posredovanja ljudi). Zmanjšana zakasnitev ob izboljšavi satelitov, bo omogočala direktno povezavo z vozili (možnost samovozečih vozil). Izboljšana bo tudi uporabniška izkušnja, saj med prehodi iz brezžične povezave (WiFi) na omrežno povezavo (LTE) ne bo več prekinitev, v omrežju 5G bodo naprave ves čas povezane, pretok informacij oz. podatkov bo potekal ves čas.

Problem se lahko pojavi, če bodo določene informacije take, ki lahko ogrožajo varnost posameznika ali države. Click To Tweet

Lastnosti 5G omrežja pa prinašajo tudi določene kibernetske grožnje, dr. Medard je na debati izpostavila predvsem dve. Nevarnost je lahko v povezavi med napravami, saj bo veliko naprav komuniciralo med seboj, kar lahko omrežje preobremeni ali pa se pojavijo druge težave. Kot drugo pa je izpostavila probleme “oblakov” (eng. cloud), v kibernetskem prostoru bo na voljo ogromna količina informacij, do katere se bo lahko z lahkoto dostopalo. Problem se lahko pojavi, če bodo določene informacije take, ki lahko ogrožajo varnost posameznika ali države (bančne goljufije, vitalni podatki za nacionalno varnost države itn.)

Dr. Medard je zaključila z zelo zanimivo mislijo, vsak posameznik kot tudi celotna družba si bomo morali zastaviti vprašanje, kaj si sploh želimo od nove generacije omrežja. Osebno to misel razumem predvsem v smislu, da lastnosti 5G omrežja so znane, na nas pa je kako bomo te lastnosti izkoristili v prid družbi.

 

Avtor

IPM Digital

IPM Digital

IPM Digital je del skupine IPM Group. IPM group je skupina poslovnih subjektov, ki delujejo na področju raziskovanja, svetovanja, izobraževanja, medijev, digitalizacije in pametnih skupnosti. IPM group na enem mestu združuje eksperte iz opredeljenih področij, ki povezujejo kliente iz zasebnega in javnega sektorja ter nudijo celostne in inovativne poslovne rešitve.