Senzorika: temeljni kamen pametnih trajnostnih mest in skupnosti

29 avgusta, 2019

»Ko bomo imeli vse podatke na spletu, bo to super za človeštvo. To je predpogoj za reševanje številnih težav, s katerimi se človeštvo sooča.« (Robert Cailliau, pionir svetovnega spleta)

Zakaj so pametna mesta neizbežna?

Leta 2008 smo kot civilizacija prečkali pomemben mejnik, saj se je delež urbane populacije prvič dvignil nad 50 %. Trendi kažejo, da bo do leta 2050 dobrih 70 % populacije živelo v urbanih območjih (United Nations 2014). Takšna koncentracija prebivalstva s seboj seveda prinaša številne izzive, s katerimi se bodo mesta in skupnosti morala soočiti. Več

Avtor

IPM Digital

IPM Digital

IPM Digital je del skupine IPM Group. IPM group je skupina poslovnih subjektov, ki delujejo na področju raziskovanja, svetovanja, izobraževanja, medijev, digitalizacije in pametnih skupnosti. IPM group na enem mestu združuje eksperte iz opredeljenih področij, ki povezujejo kliente iz zasebnega in javnega sektorja ter nudijo celostne in inovativne poslovne rešitve.