Senzorika: temeljni kamen pametnih trajnostnih mest in skupnosti

29 avgusta, 2019

»Ko bomo imeli vse podatke na spletu, bo to super za človeštvo. To je predpogoj za reševanje številnih težav, s katerimi se človeštvo sooča.« (Robert Cailliau, pionir svetovnega spleta)

Zakaj so pametna mesta neizbežna?

Leta 2008 smo kot civilizacija prečkali pomemben mejnik, saj se je delež urbane populacije prvič dvignil nad 50 %. Trendi kažejo, da bo do leta 2050 dobrih 70 % populacije živelo v urbanih območjih (United Nations 2014). Takšna koncentracija prebivalstva s seboj seveda prinaša številne izzive, s katerimi se bodo mesta in skupnosti morala soočiti. Več