Uspešna digitalna preobrazba se začne in konča pri organizacijski kulturi

15 oktobra, 2020

Vse več organizacij se zaveda, da lahko z uspešno digitalno preobrazbo bistveno izboljšajo poslovne rezultate, pri čemer govorimo o radikalnih spremembah pri uporabi tehnologije, zaposlenih in procesov. Zato je na svetovnem nivoju že več kot 40 % sredstev za tehnologijo v podjetjih namenjenih digitalni preobrazbi, do leta 2023 pa naj bi ta delež narastel na 53 %. Kljub očitnemu porastu investicij v tehnološki del digitalne preobrazbe, predvsem v strojno in programsko opremo, pa rezultati tovrstnih aktivnosti ne dajejo želenih rezultatov.  Več