Uspešna digitalna preobrazba se začne in konča pri organizacijski kulturi

15 oktobra, 2020

Vse več organizacij se zaveda, da lahko z uspešno digitalno preobrazbo bistveno izboljšajo poslovne rezultate, pri čemer govorimo o radikalnih spremembah pri uporabi tehnologije, zaposlenih in procesov. Zato je na svetovnem nivoju že več kot 40 % sredstev za tehnologijo v podjetjih namenjenih digitalni preobrazbi, do leta 2023 pa naj bi ta delež narastel na 53 %. Kljub očitnemu porastu investicij v tehnološki del digitalne preobrazbe, predvsem v strojno in programsko opremo, pa rezultati tovrstnih aktivnosti ne dajejo želenih rezultatov.  Več

Avtor

IPM Digital

IPM Digital

IPM Digital je del skupine IPM Group. IPM group je skupina poslovnih subjektov, ki delujejo na področju raziskovanja, svetovanja, izobraževanja, medijev, digitalizacije in pametnih skupnosti. IPM group na enem mestu združuje eksperte iz opredeljenih področij, ki povezujejo kliente iz zasebnega in javnega sektorja ter nudijo celostne in inovativne poslovne rešitve.