Zasebnost v informacijski družbi

24 septembra, 2020

»Državljani se bodo delili na tiste, ki dajejo prednost udobju in tiste, ki dajejo prednost zasebnosti.« (Niels Ole Finnemann).

Zasebnost že od Aristotelovega razlikovanja med javno sfero politične aktivnosti (lat. polis) in zasebno sfero gospodinjstva (lat. oikos) pojmujemo kot nekaj, kar je v popolnem nasprotju z javnim. Ni naključje, da je ta koncept v znanstvenih krogih tako razširjen in priljubljen. Več