Zasebnost v informacijski družbi

24 septembra, 2020

»Državljani se bodo delili na tiste, ki dajejo prednost udobju in tiste, ki dajejo prednost zasebnosti.« (Niels Ole Finnemann).

Zasebnost že od Aristotelovega razlikovanja med javno sfero politične aktivnosti (lat. polis) in zasebno sfero gospodinjstva (lat. oikos) pojmujemo kot nekaj, kar je v popolnem nasprotju z javnim. Ni naključje, da je ta koncept v znanstvenih krogih tako razširjen in priljubljen. Več

Avtor

IPM Digital

IPM Digital

IPM Digital je del skupine IPM Group. IPM group je skupina poslovnih subjektov, ki delujejo na področju raziskovanja, svetovanja, izobraževanja, medijev, digitalizacije in pametnih skupnosti. IPM group na enem mestu združuje eksperte iz opredeljenih področij, ki povezujejo kliente iz zasebnega in javnega sektorja ter nudijo celostne in inovativne poslovne rešitve.